سیستەمی کڕین و فرۆشتن و مەخزەن

ژمارەی پرۆژەکان
40

1

کۆمپانیای حسن بازرگانی سوتەمەنی

1

کۆمپانیای حەمەی بابە عەلی

1

نوسینگەی حەج و عەمرە

1

کۆماپانیای سلێمانی گاردن

4

کۆمپانیای سایاوا

1

کۆمپانیای برەو

2

نوسینگەی سەهەند

1

فەرشی دیوەخان

2

دیکۆراتی ئاراس

1

پێشانگای شاتوو